20_کاش بزرگتر ازین نشه

سنگین شده،نمیتونم سر پا زیاد تو بغلم نگهش دارم

بلند شده،کامل تو بغلم جا نمیشه و له کردنش تو بغل مزه سابقو نداره

دیگه با دست و دهن و چش و ابرو و جیغ و داد حرف نمیزنه که دلم ضعف بره براش،مث آدم واقعا حرف میزنه باهام!

دیگه اسممو اشتباه نمیگه:(

۰ نظر
طراح اصلی قالب : عرفان ویرایش شده برای یک بنفشِ مهربان