که مبادا کمی از تو کم بشود

چند کلمه مینویسم و بعد پاک میکنم. به خیال خودم کلمات مناسب تری انتخاب میکنم و دوباره مینویسم. سانسور میکنم. پاک میکنم و مبهم مینویسم. ذخیره پیش نویس رو میزنم و قبل از زدن انتشار دوباره میخونمش. نه. قرار نیست که آدم همه چیو بگه. یه چیزاییم مال خودشه. فقط و فقط خودش...
طراح اصلی قالب : عرفان ویرایش شده برای یک بنفشِ مهربان