ینی میشه روزی بتونم مث آدم و ریلکس باهاش حرف بزنم ؟

مکالممون رو ضبط کردم. بی‌اجازه رسمی اما با رضایتش! میدونستم حرفی نداره و ازش اجازه نگرفتم. فقط صدای خودمو ضبط کرده :| فکر میکردم صدای هر دو طرف رو ضبط کنه. من صدای اونو میخواستم نه صدای خودمو. با این حال خیییلی ریز و ضعیف صدای اونم هست. با کلی ذوق کلیک کردم رو فایل ضبط شده ولی با صدای گوش خراش خودم مواجه شدم. وقتای که صدایی نمیاد و اون داره حرف میزنه صدای نفس کشیدن خودم هست. لرزش صدام پیش خودم نسبتا واضحه و تند تند کلماتو انگار قورت میدمو تحویلش میدم. هول و لرزیده و نفس‌نفس زنان! میدونستم تو حرف زدن داغونم ولی نمیدونستم موقع حرف زدن میتونم تپش قلب بگیرم و نفس کم بیارم. باشه بابا. دو سه دقیقه اول نوش جونت. میگیم اولشه بهرحال آدم هوله. دقیقه بیستم چرا باید قلبت از تو تلفن بیاد بیرون ؟! وقتی فکر میکنم که آدمِ اونورِ تلفن همه این لرزشا و این نفس‌نفس زدنا رو متوجه شده باشه و پیش خودش خندیده/لبخندیده/مسخریده یا هر چیز دیگه ای به ذهنش غیر از "یه صدای معمولی بود" اومده باشه، جامه دران میخوام همین تار موهای کمِ مونده رو سرم رو هم بکنم:|
طراح اصلی قالب : عرفان ویرایش شده برای یک بنفشِ مهربان