ما

میدونی چی ـت رو دوست دارم؟ خب معلومه، همه چی ـت رو. بهتر بگم،میدونی چی ـت رو به طرز عجیبی دوست دارم؟ این‌که من نیستی. تو نیستی. نمیگی من این و تو اون. میگی ما. میگی بریم،باشیم،انجام بدیم،... اون فعلای جمعی که استفاده میکنی نمیذاره حس کنم تنهام. من هنوزم منم و من باید کار خودشو انجام بده ولی این مدلی که تو هستی، خیلی بیشتر از یدونه منم! همینجوری بمون.
طراح اصلی قالب : عرفان ویرایش شده برای یک بنفشِ مهربان