دلتنگ هم هستم تازه

ترکیب سه تا درد جسمی که هرکدومشون یه دنیای متفاوتن و همه تو حفره مرکزی بدن در حال برگزار شدنن اصن چیز جالبی از آب درنمیاد.
نیازه برای دوتاشون غذا و قرص بخورم برای بهتر شدن... که خب مشکل سوم اینه معده م همه چیو پس میزنه و بالا میارم:|
طراح اصلی قالب : عرفان ویرایش شده برای یک بنفشِ مهربان