اشرف

نوشته ماهیا موفق ترین مهره داران زندن. هیچی دیگه. هر چی خدا گفت بابا این آدم اشرفه، اومدن تو کتابمون نوشتن ماهی موفقه. شایدم ربطی نداره و لزوما موفق اشرف نیست و اشرف موفق نیست. شاید واقعا ماهی موفق تره. من که میگم نه اشرفیم نه موفق. اصن نمیدونم منظور از اشرف چیه که خدا گفته ما اونیم. شاید منظورش اسم خاص بوده. نمیدونم. اگه یه روز این ارتباط این مدلی که خدا درست کرده برچیده شه و بتونم رو در رو باهاش حرف بزنم حتما میپرسم من چرا اشرف؟چون عقل دارم؟مغز دارم؟ چرا یه سیستم فتوسنتز و بی نیاز به مواد غذایی نصب نکردی رومون؟ جلبک از من اشرف تره که! :|.بله بله.خدایا بیا قبول کن خلقتت باگ داره.سراسر باگه حتی.خود خود همین خلقتت خودش باگه. ایشاالله(اگه خودت بخوای!!) انتقاد پذیر باشی. موجودی که بیخودی با یه جمله بشکنه و گریه کنه و به حداقل سه وعده غذا تو روز نیاز داشته باشه و تو جهان و کهکشان به این بزرگی نتونه هر غلطی دلش میخواد بکنه!! :دی اشرف نیست. زندونی تو و خلقتته.اشرف اون جلبک بزرگوار خوشرنگه با اون اسم قشنگش و بی نیازیش،بی احساسیش،بی خیالیش. خاکی و پاک و ساده.بدون نیازهای انسانی و حیوانی. بهرحال اگه تو خدایی و گفتی فضلناهم فی البر و البحر و انا عاقل و نابغه با همون هوشم باید یه روزی بتونم یه کاری کنم ژن فتوسنتز توم روشن بشه -_- راجع به هرچی قانع شم از این یکی نمیتونم بگذرم...
# یه_ آنارشیست
#یه_شاکی_از_این_همه_غذا_خوردن
#یه_بر_هم _زننده_همیشگی_کلاس_دینی
#یه_خود_درگیر
#یه_دیگر_درگیر
طراح اصلی قالب : عرفان ویرایش شده برای یک بنفشِ مهربان