آموزش رانندگی ورژن بابای بنفشه

کار کارگرا که تو خونه تموم شد بابا پیشنهاد داد بریم بیرون.مثل همیشه کوه و بیابون.شاید هم باغ بابابزرگ و روستا.تو فکر بودم. اصلا حواسم نبود بابا داره کجا میره.یهو دیدم تو جاده خاکی ایم که اتفاقا منظره قشنگی هم داشت ولی من نه متوجه منظره بودم نه میدونستم تهِ این مسیر به کجا میخوره و قراره کجا بریم.ماشین سرعتش کم شد و به خودم اومدم دیدم بابا داره از پشت فرمون پیاده میشه و میگه بیا بشین.میگم من؟اینجا؟الان؟

 گفت پس کی؟بشین دیگه.مگه نمیخواستی رانندگی یاد بگیری؟با شک رو صندلی بابا نشستم .حالا بابا کنارم رو صندلی شاگرد بود و داداش اون پشت از خنده غش کرده بود و میگفت ایییین؟این میخواد برونه؟بابا من جونمو دوس دارم بذار پیاده شم!.بقیه ش رو به صورت زنده گزارش میدیم براتون:

بابا: از این ماشین چی میدونی؟هر چی بلدی!

من:خب اسمش پژوپارسه.رنگش سفید روغنیه.مدل 93 عه.اون موقه سی تومن خریدیمش . 

پلاکش سی و سه جیم...

بابا: دونستن اینا موقه رانندگی به کارت نمیاد.چیزای فنی چی بلدی؟

من:اومممم...این وسطی ترمزه.اینم دنده س.اینم ظبطه.فولدر هشتمش آهنگای هایده

 روشه.نهمی مهستی دهمی...

بابا:بسه بسه!الان بخوای برونیش چیکار میکنی؟

من:روشنش میکنم =)

بابا: ببین اون سمت چپی کلاجه(شایدم کلاچه!لفظ درستشو نمیدونم).وسطی ترمزه.راستی 

گازه.اون سوییچو که چرخوندی کلاجو تاآخر بگیر،دنده رو بذار رو یک،یذره گازو بگیر و خواست راه

 بیفته کلاجو ول کن.الان راه بیفت ببینم

من:(در حالی که سوییچو چرخوندم و ماشین روشن شده و از شنیدن صدای موتور ذوق کرده م!) 

وای بابا الان گاز بدم؟=))))))

بابا:گاز هم بدی راه نمیره.گفتم  اول کلاج !

من:آها باشه(کلاجو تاآخر گرفتم،دنده هم که رو یک بود،بعدش گازو تا آخر فشار دادم . ماشین به 

شدت راه افتاد!!!!)

بابا:پدر صلواتی گازوو تا آخر نگیییییییییییییییییییییییییییررررررررررررررررررر کمش کن

من : (ترمز رو تا آخر فشار دادم و محکم ترمز گرفتیده شد و با سر رفتم تو شیشه)

بابا:با پای چپ ترمز نگیر!پای راستتو از روی گاز بردار با همون ترمز بگیر

من: من پاچپم رو پای راستم مسلط نیستم.پای راستمو از روی گاز بردارم پام اونجا گم میشه

 نمیدونم پامو باید کجا بذارم.پای چپمم بیکاره که!

بابا: قانونشه.نبینم با چپ ترمز بگیری.روشن کن ماشینو دوباره

من:این چرا خاموش شد؟!

این بار آروم تر روشن کردم.کلاجو تاآخر گرفتم و آروووووم گاز دادم.ولی این گازه خیلی لامصبه 

.یذره فشارش میدی ها، ولی خیلی میره.از میزان حساسیتش خبر نداشتم.آره!حالا تو جاده خاکی با دنده یک و سرعت ده بیس تا داشتم میروندم و احساس پایه یک بهم دست داده بود

بابا:الان یه سگ بپره جلوت چیکار میکنی؟

من:واسش راهنما میزنم=))))

همون لحظه یه سگ جلومون سبز شد!که خب فکر کنم بابا قبل من دیده بودش و واس همین 

پرسید.جاده خاکی و سنگی بود.نمیخواستم سگه رو بزنم نمیخواستمم ترمز بگیرم!در نتیجه 

فرمون رو چرخوندم و رفتم رو سنگا

بابا: همین دیروز لاستیکاشو عوض کردم جاده رو صاف کردی هر چی دست انداز بود رو مالیدی که

.ترمز بگیر اصن

و من با پای چپ ترمز گرفتم دوباره!!

بابا:چن دفعه یه حرفو بزنم بهت؟نمیفهمی چپ و راستت کدومه؟ترمز راااااااااااست گاز

 رااااااااااست چپ فقط کلاااااااااااااج

من: من کلا دو دیقه نیست میدونم کدومش ترمزه کدوم گازه چه توقعایی داری ازم:( در ضمن،

من دلم میخواد با چپ ترمز بگیرم .مشکلش چیه؟

بابا: مشکلش اینه دلت میخواد(آب دهنمو قورت میدم و چشامو میبندم...).روشن کن دوباره!یه

 وقت از این آیینه های بغل و روبروت استفاده هم نکنی ها!اصنم نگاه نندازی به مانیتور ببینی

 سرعتت چقده یا چقد بنزین داری

من:ینی هم دستم به فرمون باشه هم پای بیشعورِ راستم اون پایین هم چشم به روبرو هم مراقب

 باشم شما رو نندازم پایین هم اینا رو نگاه کنم؟!

بابا:اینجا نه ماشین جلوته نه پشت سرت آیینه ها لازمت نمیشه ولی دلیل نمیشه تو کارت قرمز

 نگاه نکردن رو نگیری!!

من:کدوم هیفده ساله ای رو بی خبر میارن تو همچین جاده ای بهش میگن ماشین برون.جاده ی

 صاف کم بود؟!

بابا:باید ترست بریزه=)))رو جاده صاف راحت تری.پارس هم موتورش سنگینه یکم اذیت میشی

 ولی واس گواهینامه با پراید امتحان میدی راحت تره خواستم آب بندی شی

من :مرسی آب بندی!!

بابا : راستی تو هیفده سالته؟خیلی ساله داریم بزرگت میکنیم.فک میکردم بیست و دو سه

 سالیت باشه!

من:سه چهارماه دیگه هیژده ولی مرسی که میدونی چن سالمه

بابا:الان چرا با یه دستت به فرمونه؟چه وقت آهنگ عوض کردنه؟مثلا خیلی کاربلدی این دوکارو با 

هم انجام میدی؟:))))بذار دفعه اولت بگذره بعد از این کارا بکن

همون لحظه یه ماشین از روبرو اومد و منم روسریم افتاده بود.همون دست چپم که به فرمون بود

 رو ناخداگاه ول کردم دستم رفت طرف روسریم و موهام.بابا همونجا خودش فرمونو دستش گرفت

 و داد زد :الاااااااااااان باید سرعتتو کم کنی و بری سمت راست این ماشینه رد شه نه که روسریت

 رو درست کنی و گازو بیشتربگیری اونم رو دنده یک !!

من:پس تکلیف خون اماما و شهدا چی میشه.اسلام چی.من جونم بره پارس بابام بره روسریم نمیره

بابا:مسخره بازی در نیار! جدی دارم بهت میگم.یا روسریتو سفت ببند،یا یکاری واس این موهای

 لختت بکن نیفته،یا اگرم نمیتونی ولش کن اصن!من اون دنیا پاسخگوی اماما و شهدا میشم به جات... و دوباره ماشین خاموش شد.بازم مصیبت روشن کردن و کلاج لعنتی

من:بابا ماشینی هست که فقط تو گاز بدی و ترمز بگیری نه دنده عوض کردن داشته باشه نه کلاج 

گرفتن!؟!!!

بابا:هست.چرا نیست؟تو نمیدونی اتوماتیک که میگن چیه؟پول داشته باشی همه چی هست

فیلَم یاد لندکروزِ مشکیم رو کرد.اصن فک کنم من چون رانندگی رو واس کوه و تفریح میخوام

 واس همین کائنات به سمتی پیش رفتن که اولین تجربم تو جاده کوهستانی باشه:دی

رسیدیم به یه جایی که جاده به شدت باریک میشد و طرف چپش دره و سقوط،سرابالایی،جاده 

ناصاف و سنگی و اصن یه وضعی!من همینجوری داشتم میرفتم بابا هم نمیگفت پیاده شم که داداش یادش انداخت خودش باید بشینه.جاهامونو عوض کردیم و در حالی که نیشم باز بود و لقب شوماخربنفشه رو به خودم داده بودم و داشتم فکر میکردم ووووااوووووووو رانندگی کلا یه ترمز بود و یه گاز و یه کلاج که اصن لحظه روشن کردن دوسش ندارم! و اینکه هر وقت حوصلم سر رفت انقد بلدم که بتونم ماشینو بدزدم(آره جون عمم!) از بابا پرسیدم اگه تو اون سرهنگه باشی،بله میدی بهم؟ خندید و گفت از سرهنگ شاید بله بگیری،ولی از من حالا حالاها نه!

این آلبوم جدید چاووشی هست؟من فاز حمایت از هنر و اینا برداشتم امروز از بیپ تونز خریدمش.بعد نمیدونم چیکار کردم سه بار از حسابم کم شده هزینه ش

همینی دیگه همیشه:|وریایتسه ملمو

خوبه منم یه چیزایی از رانندگی یاد گرفتم با این پست :))

کل دانسته های منم از رانندگی همین چیزاییه که اینجا نوشتم:)))کلا با نشون دادن یه ترمز و گاز بهم میگه برون:| :))))

اولین تجربه رانندگیت مبارک :دی

آقا پس من با خیال راحت برم دانلودش کنم آلبومه رو ، تو هزینشو پرداخت کردی :)))))

نگو رانندگی،نگوووو:))))

حرامه خواهرم حراااام!هر خواننده ای به جز چاووشی میبود اشکال نداشت ولی من رو آقامون حساسم:دی از گلوم پایین نمیره یه ترک حروم گوش بدم ازش

آقا من نمیدونم چرا دخترا اصرار دارن بگن هفده سالشونه :/ تو الان توی هجده سالی خواهرم :))) چند ماه دیگه که تولدت بشه، هجده سالت تموم میشه و میری توی نوزده! نشون هم به این نشون که بعد از تولدت میتونی گواهینامه بگیری و برای گواهینامه باید «هجده سال تمام» داشته باشی :-"
در هر صورت خوشحالم که اون موقع توی ماشین نبودم :)) من خودم چند هفته پیش سوار ماشین دایی جان شدم و سپرشو کوبیدم به یه تیر برق D:
و اینکه خیلی امیدوار نباش، حتی خود اما واتسون هم اگه بیاد سرهنگه بهش بله نمیده :/ 

+ سه بار یه آلبوم رو برای حمایت خریدی؟ بابا مرفه‌ بی‌درد هنردوست :))))

چون واقعاهیفده سالمونه!!:)))))من تا پنج آذر هیفده سالمه.دیگه هر چی میگی هی بگو:دی

اتفاقا لازم شد یه دور تو رو هم سوار کنم:))))))
+اشتباه شد اشتبااااه:)))

اول اولین تجربه ى رانندگیت رو تبریک میگم 
اقا چقدر بابات خوبه باباى من داداشم گواهى نامه هم گرفته بود نمیزاشت بشینه :/ 
اما خیلى کل کلت بابات باحال بود دمت گرم

چه خبره بابا:)))دودیقه گاز و ترمز گرفتم فقط:دی

اتفاقا بابام گفت تو دخترمی ویژه دخترمی وگرنه من رخشو دست بابامم نمیدم:دی

بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
مگه از غیر خرید جور دیگه‌ای آهنگ میگیره کسی؟
یه جوریه هر قطعه‌ش یه هفته میخواد. فعلا "جهان فاسد مردم را" داره از بین میبره‌م.
سانسور کن اینو:
**********************************************************************************************************************************************************************************
**** **** ***** ******* ** *** **** ***** ** *** ******* ** **** **** *** ** *** ***** ******* *** **** ***** ** *** **** ****** **** ****

فک کردی همه مث منو توان؟:))))))))) میگیرن خوبم میگیرن!من خودم بسته به موجودی کارتم و حالم میتونم یه بافرهنگِ هنردوست باشم یا یه بیشعور دانلود کننده:دی البته بعدا پولدار شدم اصلشو میخرم
چاووشی سنگینه آهنگاش لامصب.این آلبومش که اصن کمر آدمو خورد میکنه.ولی خب من این آلبومشو مث قبلیا دوس ندارم.و تا جایی که یادمه تو چاووشی دوست نداشتی!؟:)

+سانسور کردم =)) ولی خیلی خیلی مرسی!انقدم هی ببخشید بببخشید نگو.اینایی که میگی از نظر من ایراد نیستن اصن.بسیووووور ذوق انگیزناک میشم کامنت هایی با این چنین محتوایی میدی:)بازم بکن ازین کارا.شاید اسمت زشتو باشه خودتم زشتو باشی ولی کامنتات اصن زشت نیست!:) :دی

تبریک میگم:)) من اولین بار سی و یک فروردین در دامان طبیعت نشستم پشت فرمون:)) خیلی کیف داشت لعنتی :))

منم هنوز شعفِ و ذوق اون روز  زیر دندونمه هی میگم باباااااا بیا بریم میگه بچه پررو بشین واس امتحان زمین و ریاضیت درس بخون فعلا :| :)))

+ متولد هشتادی؟ یعنی جهشی خوندی یه سال ؟D:

عهههه تو دیگه بهم نگو هشتادی:| :)))))) آذرِ هفتادو نه ام.و بله!یه سال بزور تابستون فرستادنم پیش معلم خصوصی بزور جدول ضرب یادم دادن (کلاس سوم ابتدائی) و کلی جیغ جیغ کردم من نمیخوام جهشی بخونم ولی مامانم میگفت بیشعور نیمه دومی هستی جا میمونی ولی خب الان قدرشو میدونم:دی 

من چند وقت پیش که به بابام گفتم چند ماه دیگه میشه 20 سالم کلی با تعجب نگام کرد فکر کنم باورش نمیشد

کلا این که کی پیشتون بشینه و رانندگی رو بهتون یاد بده (مخصوصا خانوما) مهمه اصلا کاری به تجربه طرف نداره مهم اینه که با ارامش بهت نشون بده و بهت استرس نده 

بعد واسه حرکت شما بزاریش 1 و کلاچ رو ول کنی (بدون گاز دادن) ماشین خودش خیلی اروم شروع به حرکت میکنه (البته این برا شما که تازه کارید تو سری اول خوب بود)


اصن در جریان ما نیستن اینا!چند وقت پیش هم وقتی فهمید کنکور دارم گفت باباجون بزرگ شدیااا!!!

مامانم که از بابام یاد گرفته راضی نیست میگه هولم میکنه و حقم داره میدیدم چطوری سرش داد میزنه ترمز بگیر یا فلان کارو بکن مامان هم بهم میریخت ولی من دخترش بودم وقتی لاستیکا رو داغون کردم فقط گفت دخترمی نمیتونم چیزی بهت بگم:| :)))) من که راحتم با بابام فعلا
من از کلاج بدم میاد در هر صورت:| -_-

الان سه شنبه س و چهارشنبه که فردا باشه امتحان زمین دارم:( هنوز هیچی نخوندم:(شنبه هم ریاضی دارم و اونو هم نخوندم:(مامانم گفته تژدید بیارم نمیذاره دوباره کنکور بدم خانوم دکتر بشم شوهرم میده.به کی؟به اون پسر کچله دو کوچه اونورتر-_-

:))))))))))بیا بغلممممممم گریه نکنننن

خداروشکر امروز نتت قطع میشه تا سه روزی حدودا و میتونی درست حسابی بشینی بخونی زن پسر کچله هم نمیشی.ولی مامانت خوب بلده اذیتت کنه ها!

مامان بابای منم از این تهدیدا میکردن بابام میگفت میفرستمت کارگری بهت غذام نمیدم باید بیای پول غذاتو بدی و اینا ولی خوب الان هیچکدوم عملی نشد  ولی شما درستو بخون 

منو تو امر اموزش رانندگی قبول دارن خاله ها یا مامانم یدور با من پشت فرمون میشینن تا اعتماد بنفسشون زیاد بشه و راه بیوفتن 

زمینو همیشه دوست داشتم اما نخوندمش و نمره خوب نگرفتم

به هرحال تهدید تهدیده و اسمش زشته:دی چه عملی بشه چه نه

اگه دوست داشتی چرا نخوندی؟:/

بله درست نیست اما تنها راه دفاعی خانواده ها هست فکر کنم 

کلا تو یه بازه ی چندساله علاقم نسبت به درس شدید کم شد 

بعد واسم سوال بود که وقتی به پزشکی علاقه دارم و می خوام یه رشته اینجوری بخونم چرا باید ریاضی و .. رو بخونم از این مدل تفکرات داشتم 

برا خودمم این همه افت و بی علاقه شدن به درس هنوز جای سواله!!!

به جای این کامنت میتونتستی بگی"تو که دوس داشتی چرا افتادی؟!" تا من هیچی نگم دیگه:دی

پس: اولین تجربه صاف کردن جاده های کوه و کمر مبارک :))

حلاله که خواهرم :/ بعدشم کارت بانکیِ منو تو نداره که  :* :))

تسلیم:))))))))

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
طراح اصلی قالب : عرفان ویرایش شده برای یک بنفشِ مهربان