یه دل میگه برم اون یکی دل هم میگه برم ولی مامانم نمیذاره

فکر انجام یه کار بد!مث خوره افتاده به جونم و دست از اقصی نقاط بدنم برنمیداره.ضرر جسمی و روحی نداره ولی خب بده دیگه.اینجا بده.میخوام خودمُ قانع کنم بذا بزرگترشی،بعد.ولی ممکنه دیگه هیچوقت موقعیتش پیش نیاد.کار خوب و بدم نداره.هر چیزی یبارشو باید امتحان کرد...

+دکمه غلط کردمش کجاست؟:))))نمیخوام برم معتاد شم که:|
۵ موافق ۵ مخالف
طراح اصلی قالب : عرفان ویرایش شده برای یک بنفشِ مهربان