اگه اینطوری میبود،فالو که هیچی،یوزر پس ــم رو هم به تو میدادم

کاش دنیا مثل اینستاگرام بود.هر کیو دوس داشتی فالو میکردی،هر کی رو هم خوشت نمیومد میزدی بلاکش میکردی و خلاص.که من الان مجبور نباشم صرفا به خاطر یه نسبت فامیلی خونی نسبی سببی کوفتی با کسایی حرف بزنم که اصن خوشم نمیاد ازشون.این که تو بچه پدرمادرتی رو کاری نداشته باشیم،ولی فامیل داشتن و دیدن یه عده بیشعور تو مجامع و تا آخر عمرت بیخ ریش بودنشون باگ خلقته

طراح اصلی قالب : عرفان ویرایش شده برای یک بنفشِ مهربان