کنکور

به ما گفته بودند کنکور پدیده ای کاملا عادیست که در طی زندگی هر فرد رخ میدهد.شتری است که در خانه همه میخوابد و ترس و درد هم ندارد.آن بزرگ ترهای خر از پل گذشته هم در مواجه با پست های کنکوری طور می آیند میگویند "کنکور هم یه مرحله از زندگیه عزیزم" :| .مرحله جد و آبادته!

اما چیزی که من میبینم نبرد گلادیاتور هاست

باز هم رشته ریاضی بهتر است.احتمالا تلاش لازم برای سقف آرزوهای یک کنکوری ریاضی که برق شریف باشد این روزها برابری میکند با له شوندگی یک تجربی برای قبولی در جلبک شناسی شنگول آباد

خلاصه که کنکور مرد خواهد و خر کهن.که من نه مردم،نه خر کهن:|

طراح اصلی قالب : عرفان ویرایش شده برای یک بنفشِ مهربان