من باب دیشب

دلبر و یار و مراد خیلیامون که از خدا میخوایمش با هم تداخل داره.اگه قرار بود به هممون بده یه راس میفرستادمون بهشت.ول کنید خدا رو.اون یه نفره.به چن تامون برسه؟ بهرحال دیشب حس کردم بشینم هشتاد تا سوال الکتروشیمی که به خودم قول دادم پدرجدشو درارم حل کنم منو به "چیزایی" که میخوام نزدیک تر میکنه تا الغوث الغوث خوندن...

+ولی حسودیم میشه به همه اونایی که پست گذاشتن با مضمون منو هم دعا کنید.به اون حسه که فک میکنه دعا میتونه کمکش کنه و اگه نکنه حداقل دلشونو آروم میکنه.من اونو ندارم

طراح اصلی قالب : عرفان ویرایش شده برای یک بنفشِ مهربان