مردم گریز یا هرچی

آیا توقع زیادیه بخوام تنها زندگی کنم و پیشتون نباشم دلبندانم؟

چطور میشه یه آدم تحمل کنه شبو روز سه نفر دیگه حتی پدر،مادر و برادرش هی جلو چشش باشن و اعصابش خورد نشه که خلوتمو دارید بهم میریزید؟!-_-

طراح اصلی قالب : عرفان ویرایش شده برای یک بنفشِ مهربان