خدایتان آرامش روان دهاد

یه عده رو میبینم چجوری جوش میزنن و الکی هارت و پورت میکنن به خودم امیدوار میشم که در حد معمولی عصبانیم.الانم بعد دیدن یکیشون جلو آیینه خودمو بوسیدم:|

طراح اصلی قالب : عرفان ویرایش شده برای یک بنفشِ مهربان