البته مادر میفرماید زشته دختر،به یکی از همکارای دیگه م میگم بنویسه برات

دلمون خوش بود شاخ شدیم!!شهریور میریم مدرسه امتحان میدیم،نمیذارن که.از مدرسه زنگ زدن میگن 19 خرداد امتحان ریاضی دوباره برگزار میشه،بیا.من اون هذلولی سهمی بیضی رو واس کنکور هم از خیرش گذشتم این اواخر.شهریور هم میخواستم تک ماده ای تبصره ای چیزی سرش بیارم.تن به این ذلت نمیدم واس امتحان بخونمشون اووونم وقتی که برنامه روزانه م تا روز کنکور کاملا مشخصه و این امتحان به همش میریزه.حدودا هفت نمره ازون فصل میاد یعنی از همین الان من سیزدهی حساب میشم.بهرحال

_گواهی پزشک هم بیار که اون روز مریض بودی نتونستی بیای وگرنه رات نمیدیم

+ولی من مریض نبودم .خبر نداشتم!

_بهرحال بدون گواهی پزشک نمیتونی امتحان بدی!!عذرت باید موجه باشه

+خانوم "ر"؟دارم میگم مریض نبودم و فک میکردم امتحانا دیرتر شروع میشه،خبر نداشتم.گواهی از کجا بیارم الکی؟!

_من نمیدونم دیگه.باید جور کنی.به مادرت بگو بنویسه برات

بله! معلوم نیس اصن این گواهی به چه دردی میخوره و کی میخواد ببینه من عذرم موجه بوده یا نه،ازون خوشگل تر اینه میدونه مریض نبودم خودش میگه برو گواهی جور کن.راه و چاه رو قشنگ نشونم میده .مادر خودم رو هم بهم معرفی میکنه.بزرگوار،هر گردی گردو نیست.هر دکتری هم اون دکتری که شما فکر میکنی نیست.مادر من نهایتا بتونه بنویسه این خانوم اون روز زاییده!!:| الان من گواهی با مهر مادرم که تو کار زنانه نشونت بدم باور میفرمایی من زاییده باشم؟حالا که سر شوخی رو وا کردی منم میدم مادرم همون عذر موجه که میخوای رو بنویسه برات

طراح اصلی قالب : عرفان ویرایش شده برای یک بنفشِ مهربان